Autoryzowane Centrum Serwisowe

Aby sprawdźić status naprawy swojego sprzętu podaj numer zgłoszenia i numer seryjny naprawianego urządzenia.

LEGENDA STATUSU NAPRAWY:

N - Naprawa zakończona, zapraszamy po odbiór sprzętu po naprawie.
O - Naprawa zakończona, sprzęt odebrany.
P - Urządzenie w trakcie naprawy.
Z - W trakcie realizacji zamówienia, urządzenie oczekuje na części do naprawy.

Autoryzacje
Obszar działania Status naprawy Zgłoszenie awarii
Rzetelna Firma